درباره ما

بيماريهاي قابل پيشگيري در كلينيكهاي پيشگيري وارتقاي سلامت:ليست بيماريها و مشكلات قابل پيشگيري بر اساس سن فرد، جنس ، شرايط خاص وشغل فرد تعيين مي گردد . به طور خلاصه موارد زير را مي توان نام برد:-بيماريهاي قلبي وعروقي

-ديابت

-پرفشاري خون

-تعدادي از سرطانهاي بسيار شايع شناخته شده شامل سرطان پستان، سرطان پروستات، پوست، دهانه رحم، سرطانهاي دستگاه گوارش

-اختلالات چربيهاي خون

-كم خونيها با منشاء مختلف

-چاقي

-پوكي استخوان

 

 

 

دیدگاه پزشكي جديد در دنيا دستخوش تغییر شده, ضمن غربالگري بيماران و درمان آنها ، توجه كافي به جلوگيري از ابتلاي مردم به بيماري ها را نیز دارد. يعني عوامل خطر بيماري ها را در فرد ، خانواده  و جامعه شناسايي كرده و سعي مي كند تا انها را از بين ببرد.

جهت تامین سلامت افراد باید در سه سطح پیشگیری فعالیت نمود.سطح اوليه در راستاي جلوگيري از بروز بيماري می باشد كه مهم ترين استراتژي را تشکیل میدهد.سطح دوم با هدف تشخیص سریع بیماری در فرد ودرمان به موقع آن شکل میگیرد ودرنهایت در سطح سوم نيز درصورت ابتلا به بيماري غير قابل درمان,  اقدامات توانبخشی وبازتوانی برای به حداقل رساندن ضایعه وجلوگیری از پیشرفت آنانجام می شود.

بسیاری از بیماریهای مزمن ومهم همانند دیابت, فشارخون یا سرطان علائم خودرا بسیار دیر ودر مراحل انتهائی بیماری ظاهر می کنند که دراین حالت فردبیمارفرصت زیادی را ازدست داده ودرمان بیماری با مشکل مواجه می شود.این در حالی است که تشخیص زودرس بیماری کلید موفقیت بوده امکان درمان به موقع یا جلوگیری از پیشرفت بیماری وعوارض آنرا را امکان پذیر می سازد. کلینیکهای پیشگیری وارتقائ سلامت برای پاسخگوئی به این نیاز  شکل گرفته اند.

شناسائی عوامل خطر ایجاد بیماریها ی مزمن و خطرناکی همانند: بیماری قلبی, سکته های مغزی وسرطانها تا حدود زیادی باعث جلوگیری از بروز آنها می گردد. از طرفی بیماریهای شایعی همانند دیابت, فشارخون یا سرطان علائم خودرا بسیار دیر ودر مراحل انتهائی بیماری ظاهر می کنند که دراین حالت فرد بیمار فرصت زیادی را ازدست داده ودرمان بیماری با مشکل مواجه می شود.این در حالی است که تشخیص زودرس بیماری کلید موفقیت بوده امکان درمان به موقع یا جلوگیری از پیشرفت بیماری وعوارض آنرا را امکان پذیر می سازد.همچنین ماهیت این بیماریها ایجاب می کند که توسط رشته های مختلف تخصصی پزشکی ویزیت شوند. کلینیک پیشگیری وسلامت افق امکان رسیدن به این اهداف را با مجموعه ای از فعالیتهای زیر امکان پذیر می سازد:

1- تعیین نیازهای سلامت مراجعین بر اساس استانداردهای بین المللی

2- بیماریابی وغربالگری بیماریهادرافراد مراجعه کننده

3- ارائه خدمات درمان سرپایی متنوع از تخصصهای گوناگون به مراجعین

4- ارائه مراقبتهای مداوم ومستمربا پیگیری بیماران

درمانگاه تخصصی

متخصصین مجرب

اطمینان از مراحل درمان

تعهد اجتماعی