فشار خون

پرفشاری خون به افزايش ماندگار و مداوم فشار سيستوليك مساوي و یا بيش از mmHg 140 در افراد زير 45 سال و فشار دياستوليك بالا يا مساوي mmHg 90  يا هر دو گفته مي‌شود.فشار خون بالا، خطر حمله قلبي و سكته مغزي و نارسايي قلبي را به خصوص در افراد بالاي 65 سال بين 5/1-1 برابر افزايش؛ اغلب با سن بالا مي‌رودو با جنس ارتباط دارد، هر چند که در زن‌ها بيشتر شيوع دارد اما كمتر به عوارض ناشي از آن دچار مي‌گردند.اگرچه براي آن هيچ درمان خاصي وجود ندارد اما پيشگيري وكنترل آن باعث کاهش میزان شيوع و بيماريهاي مرتبط می‌شود.

منابع انسانی مورد نیاز

متخصص تغذیه

پرستار و مشاورین تخصصی به صورت پاره وقت برحسب نیاز همانند متخصص چشم, کلیه, قلب وعروق, اعصاب وروانپزشکی

فوق تخصص بیماریهای غدد ومتابولیسم

متخصص طب پيشگيری

فیزیوتراپیست

پزشک عمومی دوره دیده