دیابت

 اقدامات لازم که توسط پزشکان درکلینیکهای دیابت باید انجام شود شامل موارد زیر است:

ارزیابی وضعیت پزشکی بیماروحفظ یک پرونده پزشکی مناسب

ارائه مدیریت ودرمان مناسب و ارزیابی وکشف عوارض زودرس 

ارجاع بیمار به سطح دوم و سوم مراقبت در صورت لزوم و حفظ سیستم پیگیری

هماهنگی برای آموزش مداوم پزشکی و پرستاری

شایع ترین بیماری غدد درون ریز با شیوع رو به افزایش در جهان می باشد. باعث 4

میلیون مرگ درسال وعوارض طولانی مدتی همچون بیماریهای قلبی وعروقی , درگیری

چشم, اعصاب, نارسائی کلیه و…….می شود. این کلینیکها مراقبت تیمی را توسط

پزشک, متخصصین مربوطه، پرستار، متخصص تغذیه، وآموزش دهنده بهداشتی عرضه

می نمایند .

منابع انسانی موجود

فوق تخصص بیماریهای غدد ومتابولیسم

پزشک عمومی دوره دیده

متخصص طب پيشگيري

مشاورین تخصصی به صورت پاره وقت برحسب نیاز همانند متخصص چشم, کلیه, قلب وعروق, اعصاب وروانپزشکی

پرستار و متخصص تغذیه

فیزیوتراپیست